De bewuste keuze voor wat jij belangrijk vindt, bepaalt jouw koers en jouw evolutie.

Zingeving & Vervulling

Wat ‘bezielt’ mensen die een gepassioneerd leven leiden? Wat doen zij nu precies anders?En hoe (her)ontdek je eigenlijk passie en plezier in alle facetten van je leven?
En wat is de baan die echt bij jou past en energie geeft?

  • Waar gaat het écht over?
  • Wat geeft zin aan jouw leven?
  • Wat is jouw passie?

The Quest tm

Zelfactualisatie

Zelfactualisatie

Tussen grofweg het 28ste en 63ste levensjaar, ondergaan veel hoogopgeleide professionals één of meer intense fasen van reflectie en evaluatie.
Op een dieper niveau verbinden we ons dan met verschillende delen van onze persoonlijkheid. Deze delen lijken vaak tegenstrijdig te zijn. Volgens C.G. Jung vereisen deze schijnbare tegenstrijdigheden ‘harmonisatie’.

Methode

Het proces waarin schijnbare tegenstrijdigheden in ons worden geharmoniseerd, wordt ook wel zelfactualisatie genoemd. Het resultaat van iemands moed om dit proces aan te gaan, kan worden omschreven als:

betekenis en zingeving ontdekken,
verbinding met ons volledig potentieel,
het realiseren van diepe groei, en
vervulling en vreugde ervaren.

Persoonlijk Leiderschap

De Quest is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma dat in de eerste plaats is ontworpen voor zelfactualisatie. Het programma resulteert onder andere in een authentiek carrièrepad en in persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap is de basis voor professioneel leiderschap dat inspireert en bijdraagt aan de 'actualisatie' van de organisatie.

De Quest is ontworpen voor mensen die het diepste uit het leven willen halen; voor mensen die architect willen zijn van hun leven!

Methode

Wij zijn ervan overtuigd dat mensen volledig toegerust en verantwoordelijk zijn om hun eigen leven te bepalen. Ook geloven wij dat persoonlijk leiderschap onmogelijk is indien we het proces van zelfactualisatie niet aangaan. We weten dat verandering plaats vindt op diepere niveaus van bewustzijn. Daarom helpt The Quest op de eerste plaats met het realiseren van bewustzijn, in plaats van tips en trucs door te geven.

Methode

Het fundament van het programma wordt gevormd door het herstellen en versterken van verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid. The Quest maakt verder gebruik van een krachtige mix van bewezen methodes en technieken. Er zijn vertalingen gemaakt vanuit diverse mens- en gedragswetenschappen, communicatie, filosofie en bedrijfskunde. Dit heeft geresulteerd in de volgende programma's:

Programmavormen

1-on-1
Personal Journey
Training

Online
The Advanced Program
Self Connection Retreat

Van buiten,
wordt je binnen beter

Wij geloven dat ervaringen in de natuur de weg naar bewustzijn en verhelderende inzichten ondersteunen. De transformerende kracht van de natuur is daarom ingebed in al onze programma's.

Wat het nog meer oplevert

Naast eenschat aan ontdekkingen is The Quest vooral een avontuur dat resulteert in eensprong in je persoonlijke groei. Je krijgt heldere inzichten, doorbreekt disfunctionele patronen, ervaart zingeving, bouwt aan je eigenwaarde en creëert het leven dat het beste bij jou past.

De stimulerende aanpak helpt je om een sterk fundament te leggen voor de realisatie van je plannen. Verder biedt het programma je effectieve handvatten voor het verbeteren van je relaties, communicatie, gezondheid, innerlijk kompas en carrière.

Met verbinding kan alles

Laten we praten en ontdekken wat The Quest voor jou kan betekenen.

Dare to dream and receive
infinite perception

- Enlargen your world -

Testimonials

Hoe ik het programma omschrijf

Een life-changing programma voor persoonlijke groei met behapbare informatie en oefeningen die nieuwe inzichten geven en je stap voor stap een ander perspectief geven op jezelf, je patronen en het leven. 

Wat het programma me gebracht heeft

Een growth mindset (tov de fixed mindset waar ik eerst in vast zat), de durf om mijn intuïtie te vertrouwen en risico's te nemen, het loslaten van veel negatieve oude patronen, het verwerken van oud en nieuw verdriet. 

— Channa
Hoe ik het programma omschrijf

De Quest Personal Journey is een mooie reis langs je leven. WP neemt je op een liefdevolle manier mee naar jouw ‘ik’ – wat heb ik in mijn leven meegenomen als baggage? Wat heeft mij gevormd? Welke patronen heb ik ontwikkeld die functioneel zijn en die niet-functioneel zijn? Ik houd zelf veel van structuur en de opdrachten in het programma hielpen mij om mijn bewustzijn op meerdere vlakken in mijn leven te vergroten – en soms was dat best confronterend. WP was echter altijd daar op een liefdevolle manier als reisgenoot op deze reis. 

Wat het programma me gebracht heeft

De Journey heeft meer verbinding met mijzelf gebracht. Door die verbinding heb ik meer rust en balans gevonden in mijn leven en kan ik meer vanuit mijn kern leven. Voor de journey werkte ik vooral vanuit 'angst-gedreven' motieven, "ben ik goed genoeg", een perfectionist. Door de Quest ben ik meer op mezelf gaan vertrouwen en durf ik authentieke keuzes te maken. 

— Wing Kiu
Hoe ik het programma omschrijf

Over een periode van een aantal maanden hebben we elke 2 weken een wandeling gemaakt en gesprekken gevoerd. Telkens voorbereid door opdrachten uit te werken en bepaalde stukken te bestuderen. Dit bracht echt een proces op gang. De personal journey In Portugal was de echte apotheose van dit alles; hier kwam alles samen, heel intensief en met heel doelgerichte actie naar de toekomst.

Wat het programma me gebracht heeft

Het uitschrijven van mijn eigen Visie, Missie met bijbehorende Identiteit, Competenties, Kernwaarden en Hulpbronnen heeft me veel blijvend inzicht gegeven en bepalen nog voor een belangrijk deel de keuzes die ik nu maak. 

— Sipko
Hoe ik het programma omschrijf

In the Quest ga je op een hele grondige en logische wijze door alle stappen heen, waardoor aan het eind het je zoveel duidelijker is wat je wilt doen en hoe je dit gaat aanpakken 

Wat het programma me gebracht heeft

Veel meer helderheid in wat ik wil 

— Mariolein
Hoe ik het programma omschrijf

It is a comprehensive and in-depth exploration of what makes us unique: our belief system, our fears and our desires. It is designed to accompany you throughout your journey. By first showing you how to become aware, it helps you create your vision step by step in order to experience your life fully according to your own values. 

Wat het programma me gebracht heeft

I truly believe that picking up my Quest has transformed my life by showing me that the answers I was looking for were already there. It allowed me to connect deeply and ultimately trust myself. On a practical level, it showed me that making decisions means taking responsibility for your own life. Awareness is a game changer: letting go of the fear and embracing life. Choosing your path and your purpose. 

— Muriel
Hoe ik het programma omschrijf

Het programma heeft een weldoordachte opzet waarbij heel veel facetten van je persoonlijke ontwikkeling aan bod komen. Het is een intensief traject waarbij je flink aan het werk wordt gezet en waarin je jezelf ook regelmatig tegenkomt. Elke fase die je doorloopt zorgt dat je verder komt en dan kom je erachter dat je bent begonnen aan een reis voor het leven. 

Wat het programma me gebracht heeft

Mijzelf 

— Joris
Hoe ik het programma omschrijf

Het programma is een verhelderende, verassende en inspirerende herontdekking van jezelf. De Quest coaching was voor mij een uitgebalanceerd amuse en heerlijk voorgerecht, het Leiderschap programma een geweldig hoofdgerecht. Het beste kado wat ik mezelf ooit gegeven heb. 

Wat het programma me gebracht heeft

Het programma heeft mij geholpen om met 'pech en knipperende alarmlichten op vluchtstrook' weg te slepen en me weer vrolijk en soepel op prachtige A en B wegen te laten rijden. Het programma heeft mij herverbinding met mezelf gebracht vanwaaruit ik met vertrouwen iedere dag vrolijk start en dankbaar eindig ;-) 

— Marnix
Hoe ik het programma omschrijf

Een intens, intensief en zeer waardevol traject, waarin ik de kans heb gekregen om mezelf veel beter te leren kennen en zelf vorm te geven aan hoe ik wil leven 

Wat het programma me gebracht heeft

Op een diep niveau inzicht in wat mij drijft. En heel praktisch: het heeft me een fijner mens gemaakt voor mijn vrouw, mijn zoon, vrienden en familie en bovenal: voor mijzelf 

— Willem
Hoe ik het programma omschrijf

Zeer waardevol, kado aan mijzelf 

Wat het programma me gebracht heeft

Bewustzijn van patronen, doorbreken daarvan en een bepaalde rust en zekerheid 

— Cars
Hoe ik het programma omschrijf

Ik heb een vrij 'customized' programma gevolgd, waarbij the Quest is aangepast naar mijn belangrijkste behoeften. De coaching bestond uit regelmatige 1op1 sessies (zowel wandelend in de natuur als in meer traditionele 'couch' set-up en zelfs in Portugal), en individuele opdrachten, waarin ik (op een positieve manier :)) werd gedwongen en geholpen te reflecteren op mijn eigen drijfveren en om disfunctioneel gedrag te herkennen en te adresseren. Afhankelijk van mijn ontwikkeling en behoeften volgden de sessies elkaar met een hogere of lagere frequentie op. 

Wat het programma me gebracht heeft

De sessies met WP hebben me geleerd beter naar mezelf en naar anderen te luisteren, en manieren te ontdekken om de verbinding met mezelf (terug) te brengen, mezelf in te leven in de '3e persoon' en het eigenaarschap over mijn eigen geluk te ontdekken. Dit heeft me enerzijds een veel betere leider van mezelf en mijn teams gemaakt en me anderzijds geëquipeerd om hier steeds verder in te ontwikkelen (want dit is een ontwikkeling die nooit echt 'klaar' is) 

— Niki
Hoe ik het programma omschrijf

Als een verrijking van mijn leven. 

Wat het programma me gebracht heeft

- Scherpte in mijn persoonlijke visie en missie - Helder gekregen wat mij voor ECHT belangrijk is - Nog meer rust met het verleden - Meer in het hier en nu zijn 

— Hans
Hoe ik het programma omschrijf

Het programma staat als een huis, zit ongelooflijk goed in elkaar en wordt afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Het zorgt voor veel inzichten en verhelderingen in je huidige situatie, in dat wat je wilt veranderen, daar waar jouw kwaliteiten liggen en hoe je dat kunt bereiken. 

Wat het programma me gebracht heeft

Een heleboel! Het heeft mijn ware ik, die ik niet meer echt goed voor ogen had, zichtbaarder gemaakt. En het is het begin geworden van het verder laten groeien, koesteren en verzorgen van mijn ontwikkeling tot wie ik van nature ben. 

— Marjolein
Hoe ik het programma omschrijf

Een zoektocht naar de kern van het probleem. Door het maken van de opdrachten en de gesprekken met WP dring je door tot de kern van het echte probleem. 

Wat het programma me gebracht heeft

Het is mooi en heel leerzaam om dit traject te volgen. Voor mij was de laatste sessie een soort climax, een openbaring... heel bijzonder en het heeft me aan het denken gezet. Het is een proces. 

— Margriet
Hoe ik het programma omschrijf

De personal journey is gestructureerd en doordacht. De journey voelt natuurlijk en daagt uit tot zelfreflectie. De uitkomsten zijn niet te voorspellen en dat maakt het programma werkelijk een persoonlijke ontdekkingstocht, waarin onomkeerbare processen in gang worden gezet. 

Wat het programma me gebracht heeft

De personal journey heeft mij tot persoonlijke inzichten gebracht waardoor ik anders naar mijzelf ben gaan kijken. Het proces heeft me op een diepere laag doen begrijpen en ervaren wat 'zelfverbinding' inhoudt, en mij bewust gemaakt van mijn krachten. Door het programma ben ik veel meer gaan vertrouwen op mijn intuitie en heb ik stappen genomen die mij als persoon en professional hebben versterkt. 

— Marcos
Hoe ik het programma omschrijf

Het is de beste investering voor mijzelf en mijn relatie geweest. Het heeft mij veel rust gebracht. Begrip voor wie ik ben en voor waar ik sta in het leven. De journey in Portugal heeft mij zo veel geleerd. 

Wat het programma me gebracht heeft

Een innerlijke rust! Het verleden kunnen verwerken, het een plek geven. Dat ik trots mag zijn om mijzelf! Dat ik goed ben zoals ik ben. Door het programma ben ik een leukere persoon geworden voor mijzelf ook als moeder en ook als partner. 

— Claudine
Hoe ik het programma omschrijf

Een fantastische ervaring en het beste cadeau wat ik mijzelf in de afgelopen jaren heb kunnen geven. Het is een mooie, inzichtgevende en soms confronterende ontdekkingstocht. 

Wat het programma me gebracht heeft

Het heeft mij veel inzichten gegeven in wat ik in huis heb; ik heb mijn innerlijke kompas kunnen herijken en zodoende mijzelf weer een richting kunnen geven in mijn volgende carrière stap. Daarnaast, het heeft mij handvatten gegeven om dit kompas te kunnen blijven volgen. 

— Felix
Hoe ik het programma omschrijf

Het programma kent een duidelijke structuur en opbouw (vanuit je roots via contexten naar huidige en toekomstig functioneren) waardoor je met alle relevante aspeceten aan de slag gaat. Daarbij is er volop ruimte om verdieping op te zoeken met de trainer. Het immers ook maatwerk. 

Wat het programma me gebracht heeft

Het heeft me veel inzicht gegeven in mijn achtergrond/herkomst, ook waar bepaalde inzichten en overtuigingen vandaan komen. Mijn zoektocht was ook gericht op het wellicht maken van een andere stap mbt werk. Het heeft me een beter besef gegeven an waar ik (voor) sta en het heft me ook op verschillende aspecten berusting gebracht. 

— Huub
Hoe ik het programma omschrijf

Een diepzeeduik in mijn eigen zijn 

Wat het programma me gebracht heeft

WP heeft er samen met mij voor gezorgd dat ik met rust en met veel meer plezier mijn leven leef. Ik ondervind meer contact met mijzelf, de mensen om mij heen en de wereld. 

— Bas
Hoe ik het programma omschrijf

Het is een gouden traject waarin je wordt begeleid in het samenvallen met je authentieke kern. 

Wat het programma me gebracht heeft

Het programma heeft mij op mijn zielepad gezet. Ik ben verbonden met het werk dat ik het liefste doe en ga nooit met pensioen. 

— Toekie
Hoe ik het programma omschrijf

Een geweldige ontdekkingsreis naar jezelf, naar de persoon die je echt ben en die je ergens onderweg mogelijk hebt achtergelaten of in de steek gelaten. Vaak gebeurt dat onbewust en door weer bewust te worden van wie je in essentie bent, groeit niet alleen je bewustzijn maar ook je zelfbeeld. 

Wat het programma me gebracht heeft

Zie hierboven. Persoonlijk heeft het mij meer vertrouwen in mijzelf gegeven door bewust te zijn van alles wat ik wel heb en ben ipv wat ik niet heb en ben. 

— Annick
Hoe ik het programma omschrijf

Intensief, raak en maatwerk. Een game-changer !! 

Wat het programma me gebracht heeft

Het doorbreken van, in de loop der jaren, zorgvuldig opgebouwde percepties ten aanzien van anderen maar vooral ten aanzien van mezelf. Je eigen motieven en patronen goed begrijpen is iedere dag opnieuw een mooie ondersteuning bij het nemen van dagelijkse en niet alledaagse beslissingen. 

— Roel