Nothing changes if the
mindset doesn't change.

Effectiviteit

De effectiviteit en het resultaat van organisaties wordt door tal van factoren bepaald. Wellicht de meest bepalende factor, is de mate waarin de medewerkers van de organisatie handelen in lijn met de fundamenten van de organisatie: de visie, missie en cultuur.

Fundamenten

Het hoger management van de organisatie is primair verantwoordelijk voor de fundamenten. Het functioneren van het hoger management van de organisatie is derhalve van wezenlijk belang. De mate waarin zij congruent handelt in lijn met de fundamenten, is het leidende voorbeeld voor de rest van de organisatie.

Congruentie

De mate van congruent handelen wordt enerzijds bepaald door de mate van verbinding en vertrouwen die wordt ervaren met de doelstellingen. Evenals de mate van verantwoordelijkheid die het management bereid is hiervoor te nemen én te dragen.

Actualisatie

Anderzijds wordt congruent handelen bepaald door de mate waarin teamleden een hechte verbinding ervaren. Een verbinding die gestoeld is op:
-
onderling vertrouwen
-
teambelang dat prevaleert boven individueel belang,
-
besluitvaardigheid, toegewijde actie en de bereidheid tot verantwoording.
Verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid vormen de meest fundamentele groepsdynamiek. Ze zijn de sleutels tot hechte, effectieve teams.

Team Alignment Journeytm

Doel

Een Team Alignment Journey is een groepsproces waarin het hoger management van een organisatie de meest fundamentele groepsdynamiek versterkt: verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid.
Journeys resulteren in ‘alignment’: een situatie waarin de hoogste organisatiedoelstellingen gezamenlijk worden nagestreefd vanuit een hecht en veilig teamgevoel.

Alignment

Een naadloze aansluiting tussen
mensen en processen, drijfveren
en gedrag, wensen en daden.

Shared Experience & Shared Purpose

Tijdens een Team Alignment Journey worden in een relatief korte en intensieve periode stappen gemaakt die onder reguliere omstandigheden maanden, zo niet jaren vergen. De intensiteit van de dagelijkse werkzaamheden wordt tijdelijk een halt aangeroepen. Hierdoor ontstaat ruimte voor rust, reflectie en herijking van contact.

De werkvorm heeft als uitgangspunt dat een inspirerende en natuurrijke omgeving een sterk positieve bijdrage levert aan het resultaat van groepsprocessen. Verrijkende sessies worden dan ook afgewisseld met hikes en prachtige landschappen.

Vakmanschap

Belangrijk zijn veiligheid binnen de groep, professionele begeleiding en een helder proces. We geloven niet in tips & trucs. Liever vertrouwen we op bewezen ontwikkelingsprogramma's met een kop en een staart.

Het programma van de Team Journey wordt sinds 2005 succesvol ingezet voor teams die de bereidheid hebben om gezamenlijk organisatiedoelstellingen te realiseren.
De praktijk wijst uit dat deelnemers zich persoonlijk en professioneel blijvend verrijkt voelen. De nieuwe ervaringen en verdiepende inzichten leiden verder tot versterking van het groepspotentieel en vergroting van de slagkracht.

Met verbinding kan alles

Laten we praten en kijken wat teamontwikkeling voor jouw organisatie kan betekenen.

Een team is niet zomaar een
groep samenwerkende mensen.

Een team bestaat uit mensen die zich
verbonden voelen, elkaar vertrouwen
en bereid zijn verantwoordelijkheid
te nemen en te dragen,
voor een gemeenschappelijk doel.

- Enlargen your world -

Testimonials

Team Journey

De team journey was heel doordacht en goed voorbereid. De ervaring was heel leerzaam voor mij. Door het programma heb ik meer begrip en inzicht waar mijn partners staan. En ben ik bewust geworden wat ik uiteindelijk zelf wel en niet wil voor de organisatie en binnen het team. Daarnaast ben ik me bewust geworden van oude patronen. En heb geleerd dat ik ook zonder iets te zeggen en door te luisteren al genoeg aanwezig ben!

Over de begeleiders

De begeleiders waren flexibel en in staat om er een efficiënte, nuttige, leerzame week van te maken! Daarnaast was de rolverdeling tussen WP en Franka goed op elkaar en op ons afgestemd. Ik wil benadrukken dat de gedrevenheid en ook echte betrokkenheid van WP en Franka tot en met het avondprogramma bewonderenswaardig was. Mijn oprechte dank.

— Philip
Team alignment traject

Het is een intensief traject waarin we tot de kern zijn gekomen van waar ons bedrijf voor staat en wat ze doet - en daarmee wat wij te doen hebben om dat te realiseren.

Resultaat is verbinding met mijn kompaan en ons bedrijf, waardoor we ieder onze plek en rol binnen het bedrijf hebben gevonden. Van daaruit kunnen we elkaars krachten goed inzetten in dienst van het gedachtegoed en de missie van ons bedrijf.

— Willem
Team Journey

De journey was heftig, confronterend, inspirerend en verhelderend. Een belangrijk besef voor mij is dat ook de andere directieleden zo hun bagage hebben. Echter, ieder toont dat op een andere manier. Het gevolg is begrip voor de ander. Ik heb kunnen laten zien wie ik écht ben.

— Danny
Team alignment traject

Het is een intensief ontwikkelingstraject gefocust op ontwikkeling en verdieping op alle niveaus als ondernemer: persoonlijk, de wisselwerking met mijn kompaan, het fundament van ‘de zaak’ en de verhouding tot de markt.

Het resultaat is een flink gegroeid bewustzijn over de genoemde vier niveaus. Daarnaast gaf het vaardigheden en motivatie om aan de slag te gaan met een vernieuwd fundament van de onderneming.

— Casper
Team Journey

De journey was heftig, confronterend, emotioneel maar bovenal inspirerend en ogen openend!
Voor ons als directie hoog nodig en erg nuttig.
Belangrijke lessen die ik meeneem zijn:
Je bent nooit te oud om nog bij te leren.Hoe uitzichtloos een situatie ook lijkt, er is een oplossing.Love yourself.

— Rob
Hoe ik het programma omschrijf

Geweldig! Enorm verbindende ervaring. Bakken aan inzichten, zowel zakelijk als privé.

Wat het programma me gebracht heeft

Betere samenwerking en structuur tussen de verschillende afdelingen binnen de organisatie, plezier en harmonie.

— Jozef
Hoe ik het programma omschrijf

Het teamontwikkelingsprogramma is ontzettend inspirerend en leerzaam. De passie waarmee dit programma wordt gegeven door SELIOS is bewonderingswaardig. 

Wat het programma me gebracht heeft

Het programma heeft mij geholpen in zelfontwikkeling en teamontwikkeling. Ik ervaar meer verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid; naar anderen toe en naar mijzelf. 

— Richard
Hoe ik het programma omschrijf

Intense, prachtige ervaring voor zowel de groep als mij persoonlijk.

Wat het programma me gebracht heeft

Veel meer verbonden met collega’s. De neuzen dezelfde kant op. Opstellingen op de logische niveaus.

— Carlijn
Hoe ik het programma omschrijf

Een achtbaan, onvoorspelbaar en spannend. Het eindresultaat is heel goed en erg bevredigend.

Wat het programma me gebracht heeft

Saamhorigheid team. Mezelf recht aan durven kijken. Koppen zelfde kant op.

— Minouk
Hoe ik het programma omschrijf

Persoonlijk, in diepte, tot op het bot. In veilige omgeving je openstellen. Ontzettend leerzaam zowel theoretisch als vooral van binnen. Een trainer die er gewoon dwars doorheen prikt en op een prettige manier gelijk de vinger op de zere plek legt.

Wat het programma me gebracht heeft

De ontdekking / bewustwording van onderliggende zaken waarvan de gevolgen effect hebben op mezelf en het team.Het feit dat we in mijn mening nu pas voor het eerst echt een team zijn (net een fundatie).

— Ilse
Hoe ik het programma omschrijf

Vernieuwing, prachtige reis, verhalen, anekdotes en gedichten die ervoor zorgen dat de theorie beklijft. Altijd (in positieve en moeilijke momenten) een steun die zegt dat het goed komt, zodat we als groep gezamenlijk open en eerlijk konden verbinden.

Wat het programma me gebracht heeft

Hoe je tot vertrouwen kom. Echte verbinding met collega’s. Verbinding – vertrouwen – verantwoordelijkheid!

— Ilse