Life is an infinite mystery
with incredible possibilities.

Fundamenten: visie, missie & cultuur

Mensen zijn volledig toegerust én zelf verantwoordelijk om een vervuld leven te leiden. Onvoldoende bewustzijn beperkt ons vaak om groeimogelijkheden te ontdekken en te worden wie en wat we werkelijk zijn.

Visie

Wij geloven dat echt succes voor zowel individuen als organisaties, niet wordt afgemeten aan materieel gewin of winstmaximalisatie. Werkelijk succes vloeit voort uit het cultiveren van verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid in onszelf en tussen alle betrokkenen. Verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn voortdurend met elkaar in wisselwerking en creëren een fundamentele stroom.

Vision

Bij SELIOS erkennen we het belang van het onderhouden van deze stroom om een positieve impact op de wereld te creëren. Door te focussen op het versterken van verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid, helpen we mensen en organisaties zichzelf te actualiseren. Onze aanpak voedt de stroom en creëert een vitale en voedzame omgeving voor ontwikkeling en groei. Zo kunnen we diep en betekenisvol succes bereiken waar iedereen baat bij heeft.

Missie

SELIOS is een mens- en organisatieadviesbureau. Onze missie is het versterken van ontwikkeling van mensen en organisaties.

Om onze missie te realiseren bieden we verandertrajecten, journeys, trainingen, consultancy en coachingprogramma’s.

Cultuur

Onze stijl laat zich het beste omschrijven als: oorspronkelijk, zuiver en concreet. Onze grondbeginselen komen tot uiting in onze kernwaarden: Verbinding, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid, Bezieling,  Vakmanschap en Flexibiliteit.

Vertrouwen

Angst zorgt voor verstarring.
Vertrouwen brengt beweging.

Verantwoordelijkheid

Bewuste keuzes maken, toegewijd
actie ondernemen, en de bereidheid
ons te verantwoorden voor deze acties.

Verbinding

De relatie met ons innerlijk
kompas en de systemen waar
we deel van uitmaken.

Sleutels

Wij versterken verbinding, vertrouwen
en verantwoordelijkheid. Hierdoor wordt
zelfactualisatie gestimuleerd en komen
mensen en organisaties werkelijk tot leven.

Voor wie

Wij kiezen ervoor om raadslieden en coaches te zijn van mensen en organisaties die de moed hebben om zowel hun licht- als schaduwzijde aan te kijken. Impliciet betekent dit dat we je niet graag naar de mond praten. Wél denken we graag met je mee en nodigen we je uit om de werkelijkheid vanuit andere invalshoeken waar te nemen. We spelen open kaart en onze perceptie delen we onverbloemd. Zachte heelmeesters maken immers stinkende wonden.

Met verbinding kan alles

Laten we praten en kijken wat we voor jou kunnen betekenen.

If the doors of perception where
cleansed, everything would
appear to man as it is: infinite.

—William Blake

- Enlargen your world -