We enrich awareness of leaders so
they can awaken those they serve.

Stemmingen zijn besmettelijk

Hoe inspireer je medewerkers in een tijd van hevige concurrentie en economische druk?
Op welke wijze ontwikkel je het volledige potentieel van je team - en jezelf?
En hoe creëer je een stemming van toewijding, harmonie, klantgerichtheid en plezier?

De ervaring leert dat een leider zelf een krachtig instrument is voor duurzame organisatie-verandering. Tezelfdertijd is het evident dat leiderschap iets wezenlijks anders vraagt dan goed managerschap.

Organisatieklimaat

Leiderschap verstaat de kunst van dienen en van het creëren van functionele stemmingen. Voedzame stemmingen die het organisatieklimaat positief beïnvloeden; stemmingen die leiden tot meer verbinding, meer vertrouwen en meer verantwoordelijkheid.

Deze visie op leiderschap is vertaald naar een intensief ontwikkelingsprogramma voor professionals. Het oogmerk is het realiseren van pro-activiteit en een vitaal organisatieklimaat vanuit authenticiteit.

Rode draad

De rode draad van het programma is de ontwikkeling van bewustzijn en het leren versterken van verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Daarnaast ontwikkel je je vermogens binnen de vier leiderschapscontexten:

Zelfinzicht
Zelfmanagement
Sociaal- en Organisatiebewustzijn
Communicatief meesterschap

Leiderschapsontwikkelingtm

Methodiek

We hanteren een model van multidisciplinaire methoden: de Trinfinity™. De aanpak is een krachtige mix van bewezen methoden en technieken in één overzichtelijke gereedschapskist. Hierbij zijn vertaalslagen gemaakt vanuit verschillende mens- en gedragswetenschappen, communicatie, filosofie en bedrijfskunde. De methodiek onderscheidt drie processen:

Methodiek

I. Explore:
persoonlijkheid en mogelijkheden verkennen, de geheimen van leiderschap doorgronden, niet-functionele patronen doorbreken.
II. Envision:
de professionele richting bepalen, translatie een persoonlijke visie en missie
III. Experience:
het volledige potentieel ervaren, krachtige strategieën en technieken integreren.

Bewustzijn

Verandering is een gegeven.
Bewustzijn bepaalt 'hoe' we
veranderen

Training, Executive Coaching en Personal Journey

Ons leiderschapsprogramma wordt veelal als training ingezet als onderdeel van een groter veranderplan. Naast deze 'in-company' trainingen, bieden we leiders ook een persoonlijk ontwikkelingsprogramma: Executive Coaching.

Executive Coaching is een 1-op-1 management development programma. Veertien intensieve sessies zijn gericht op het creëren van persoonlijke en professionele doorbraken. Een deel van het programma kan gevolgd worden in de vorm van een Personal Journey in Portugal.
Voor alle programmavormen wordt een leiderschapsassessment ingezet als nulmeting.

Met verbinding kan alles

Laten we praten en kijken wat leiderschapsontwikkeling voor jou of jouw organisatie kan betekenen.

It's one thing to have sight.
It's another to have vision.

- Enlargen your world -

Testimonials

Hoe ik het programma omschrijf

Een ontzettend mooi en goed programma waarbij je eerst in de spiegel mag kijken naar je eigen ik om vervolgens de vertaalslag te maken naar de praktische kant, waanzinnig mooie training! 

Wat het programma me gebracht heeft

Het programma heeft me heel veel gebracht maar het allerbelangrijkste is zelfvertrouwen en rust! 

— Zarja
Hoe ik het programma omschrijf

Het programma levert toepassingen voor werk- en privéleven, omdat het uitgaat van inzicht in jezelf. Daarmee is het inderdaad een leiderschaptraining en geen managementcursus. 

Wat het programma me gebracht heeft

Bewustwording van eigen 'ik' en de kracht van mijn Zelf.

— Erwin
Hoe ik het programma omschrijf

Zeer leerzaam: een enorme eye-opener! Onvergetelijk.

Wat het programma me gebracht heeft

Verbinding met mijzelf en een helder wat echt belangrijk is voor mij als leider. 

— Sebastiaan
Hoe ik het programma omschrijf

Inspirerend, professioneel, gekwalificeerd, zeer overtuigend.

Wat het programma me gebracht heeft

Verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid! Durven praten over persoonlijke (leiderschaps)thema's.

— Arjen