Wie naar buiten kijkt droomt.
Wie naar binnen kijkt ontwaakt.
C.G. Jung

helios was de griekse god van

de zon. 's Morgens vroeg komt hij op in het uiterste oosten van de oceaan en rijdt in zijn schitterende zonnewagen, bespannen met vier felle, vuurspuwende paarden langs de hemel om ’s avonds in het westen weer in de oceaan onder te gaan.

’s Nachts vaart hij, slapend in een gouden boot, om de noordelijke helft van de aarde heen weer naar het oosten terug. Hij is alziend, want zijn stralen dringen overal in door.

helios was de griekse

God van de zon. 's Morgens vroeg komt hij op in het uiterste oosten van de oceaan en rijdt in zijn schitterende zonnewagen, bespannen met vier felle, vuurspuwende paarden langs de hemel om ’s avonds in het westen weer in de oceaan onder te gaan.

’s Nachts vaart hij, slapend in een gouden boot, om de noordelijke helft van de aarde heen weer naar het oosten terug. Hij is alziend, want zijn stralen dringen overal in door.

selene was dochter van de

Titaan Hyperion. Zij was de oorspronkelijke Griekse godin van de maan en zuster van de zonnegod Helios en van de godin Eos van het morgenrood die de poort voor de zon opent.

Selene rijdt in een wagen bespannen met twee witte paarden, muildieren of koeien langs de hemel, van waaruit zij haar zachte licht uitstrooit over hemel en aarde. De fakkel is haar attribuut.

selene was dochter

van de Titaan Hyperion. Zij was de oorspronkelijke Griekse godin van de maan en zuster van de zonnegod Helios en van de godin Eos van het morgenrood die de poort voor de zon opent.

Selene rijdt in een wagen bespannen met twee witte paarden, muildieren of koeien langs de hemel, van waaruit zij haar zachte licht uitstrooit over hemel en aarde. De fakkel is haar attribuut.

Mensen zijn uniek en allemaal herkennen we in onszelf vermogen
en onvermogen, licht en donker, man en vrouw, materieel en bezield,
ratio en emotie, Helios en Selene. De psyche van de mens gebruikt
de tegenstellingen om tot iets nieuws te komen dat verzoenend werkt.

Het is de harmonisering van de schijnbare tegenstellingen die inzicht,
balans en kracht brengt en ons in staat stelt uit te stijgen boven wat
we zijn als mens of als organisatie. Het is vanuit dit inzicht en bezielde
passie dat de vruchtbaarheid ontkiemt: groei!