We empower people and
organisations to flourish

We are

SELIOS: a people and organisation consultancy specialising in development.

We experience that connection, trust, and responsibility are the keys to development and sustainable change. The dynamic interaction between these deeper drives creates a fundamental flow within individuals and organisations.

At SELIOS, we recognise the importance of nourishing this current to create a positive impact on the world. By focusing on empowering connection, trust, and responsibility, we help actualise people and organisations.

Our approach empowers this current, creating a vital and nutritious environment for growth and transformation to occur. Thus we can achieve deep and meaningful success that benefits all.

Wij ervaren dat verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid de sleutels zijn tot ontwikkeling en duurzame verandering. Deze drie diepere drijfveren zijn voortdurend met elkaar in wisselwerking
en creëren een fundamentele stroom binnen mensen en organisaties.

Bij SELIOS erkennen we het belang van het onderhouden van deze stroom om een positieve impact op de wereld te creëren. Door te focussen op het versterken van verbinding, vertrouwen
en verantwoordelijkheid, helpen we mensen en organisaties zichzelf te actualiseren.

Onze aanpak voedt de stroom en creëert een vitale en voedzame omgeving voor ontwikkeling en groei. Zo kunnen we diep en betekenisvol succes/resultaat bereiken waar iedereen baat bij heeft.

Verbinding

Vertrouwen

Verantwoordelijkheid

Transformation

We facilitate change programs, journeys, trainings and coaching programs.
Experience teaches that transformation takes place at deeper levels of consciousness. That is why our programs focus on developing awareness, instead of teaching tips & tricks.

Verbinding

De relatie met ons innerlijk
kompas en de systemen waar
we deel van uitmaken.

Vertrouwen

Angst zorgt voor verstarring.
Vertrouwen brengt beweging.

Verantwoordelijkheid

Bewuste keuzes maken, toegewijd
actie ondernemen, en de bereidheid
ons te verantwoorden voor deze acties.

Natuur

Natuur ondersteunt bewustzijnsontwikkeling.
Ervaringen in prachtige landschappen zijn
daarom ingebed in al onze programma's.

Natuur

We begeleiden verandertrajecten, journeys, trainingen en counsellingprogramma’s en bieden change consultancy.
De praktijk leert dat duurzame verandering plaatsvindt op
diepere niveaus van bewustzijn.

Daarom richten onze programma's zich op bewustzijns-
ontwikkeling, in plaats van het doorgeven van tips & trucs.